Hver dag møder vi spændende faglige og håndværksmæssige udfordringer, som vi altid er klar til at tage op.

Sammensætningen af vores personale gør os i stand til at levere løsninger, der er optimeret lige fra udformning til automation og materiale, så de dækker den enkelte kundes specifikke behov og overholder gældende lovkrav. Vi råder over egen udviklingsafdeling med maskiningeniør og et dygtigt stabilt hold af smede, som sammen med vores faste samarbejdspartner, Delta Elektronik, omsætter idéerne til færdige løsninger af høj kvalitet. 

Med vores in house-ekspertise kan vi varetage opgaver lige fra idéudvikling til levering af færdigt produkt. Og vi bistår jer gerne i alle faser af projektet, herunder med rådgivning, kravspecifikationer, projektering, myndighedsspørgsmål samt indhentning af tilladelser.

udviklingsafdeling