Specialløsninger til fødevareindustrien

Overbeck er en højteknologisk smedevirksomhed, som udvikler og fremstiller specialløsninger til optimeret drift i virksomheder inden for fødevareindustrien. 

Vi leverer såvel delkomponenter som færdige totalløsninger i rustfrit stål – samt software og automation. Uanset opgavens karakter løser vi den med en mission om at skabe mérværdi for vores kunder.

Med 15 års erfaring som leverandør til fødevareindustrien, er vi specialiseret i udvikling og fremstilling af skræddersyede løsninger, der både opfylder den enkelte virksomheds behov for optimering og samtidig lever op til branchens krav i forhold til bakteriologi og håndtering af fødevarer.

Til vores kunder indenfor detailslagteri har vi blandt andet leveret specialudviklede conveyoranlæg, maskinlinjer og manuelle arbejdsstationer. Hertil kommer løbende service- og reparationsopgaver, som vi også løser for en lang række kunder.

env-2

Egen udviklingsafdeling

Hver dag møder vi spændende faglige og håndværksmæssige udfordringer, som vi altid er klar til at tage op.

Sammensætningen af vores personale gør os i stand til at levere løsninger, der er optimeret lige fra udformning til automation og materiale, så de dækker den enkelte kundes specifikke behov og overholder gældende lovkrav. Vi råder over egen udviklingsafdeling med maskiningeniør og et dygtigt stabilt hold af smede, som sammen med vores faste samarbejdspartner, Delta Elektronik, omsætter idéerne til færdige løsninger af høj kvalitet. 

Med vores in house-ekspertise kan vi varetage opgaver lige fra idéudvikling til levering af færdigt produkt. Og vi bistår jer gerne i alle faser af projektet, herunder med rådgivning, kravspecifikationer, projektering, myndighedsspørgsmål samt indhentning af tilladelser.

udviklingsafdeling

Vi stiller krav til os selv, så vi kan levere den bedste løsning

Det stiller store krav til produktet at levere til virksomheder, der beskæftiger sig inden for fødevareindustrien. Derfor stiller vi også store krav til os selv og arbejder altid ud fra en række ufravigelige fokuspunkter i de løsninger, vi udvikler:

  • Minimering af service og vedligehold
  • Overholdelse af lovmæssige krav
  • Bakteriologi og hygiejne
  • Drifts- og logistikoptimering
  • Brugervenlighed
env-3

Manden bag navnet

Ejer og direktør Kristian Overbeck Sørensen er udlært rustfri klejnsmed i 1999 og har siden 2004 været selvstændig med Overbeck. I efteråret 2006 flyttede han virksomheden til Aabybro, hvor Overbeck i dag råder over ca. 2.000 kvadratmeter administrations- og fabriksareal.

Herudover blev vores board i foråret 2019 udvidet med deltagelse af yderst kompetente rådgivere fra det tidligere Carnitech´s ledelse.

 

B01V7805-1000px